Imate 0 proizvoda u košarici
VAŠA KOŠARICA
0,00 kn
0,00 kn

Pojmovnik

B

Bitmapa

Bitmapa ili rasterska grafika su fotografije (slike) sastavljene od sitnih obojenih točkica ili piksela. Kvalitetu rasterske fotografije određuje ukupan broj točkica ili piksela. Bitmapa je najefikasniji način pohranjivanja slika s velikim brojem detalja i tonova. Najveći nedostatak bitmape vezan je uz veličinu, odnosno rezoluciju. Kada se slika povećava smanjuje se gustoća točkica i slika gubi na kvaliteti.

C

CMYK

CMYK miješanje boja se odnosi na sve što ima veze s tiskom na neku podlogu (papir, tkanina, plastika, metal itd.) pomoću bojila koja sadrže pigmente. Znači, na bijelu podlogu se nanose cijan, magenta i žuta boja koje od bijele oduzimaju dio vrijednosti sve dok se totalnom suptraktivnom sintezom, tj. miješanjem svih triju boja ne dobije crno. Tako se npr. miješanjem cijana i žute na bijeloj podlozi dobiva zelena, zatim miješanjem žute i magente crvena itd. Međutim, samo u teoriji je moguće miješanjem cijana, magente i žute postići crnu, dok se u stvarnosti miješanjem ovih triju boja može postići tamno smeđa. Zbog toga je u proces tiska uvedena i crna ili key boja kako bi nadoknadila ovaj nedostatak u reprodukciji boja u tisku.

Cyan (modrozelena)

Cijan ili modrozelena je jedna od četiri boja koje se koriste u kolor tisku.

D

DPI (Dots per Inch)

Također se koristi i skraćenica PPI (Pixels per Inch) koja označava rezoluciju rasterske fotografije određene brojem točaka ili piksela smještenih u jednom inču. Za najbolji rezultat u tisku, fotografije moraju biti rezolucije 300 dpi-ja. Da bi fotografiju rezolucije, npr. 72 dpi s digitalnog fotoaparata, pretvorili u fotografiju rezolucije 300 dpi potrebno je u Photoshopu u meniju Image otvoriti opciju Image size i prilikom promjene rezolucije isključiti opciju Resample Image. Pri tom fotografija zadržava jednak broj pixela, ali se smanjuju dimenzije fotografije. Ovo je jedini ispravan način promjene rezolucije fotografije tako da zadrži kvalitetu potrebnu za tisak.

Duboka crna

Duboka crna se dobiva miješanjem cijan, magente i žute s crnom kako bi se dobila duboka, tj. tamna crna u procesu tiska. Da bi se stvorila duboka crna u kolor (cmyk) tisku potrebno je odrediti sljedeće vrijednosti: cijan 40%, magenta 40%, žuta 40% i crna 100%. Duboka crna se ne koristi za tisak tekstova.

F

Finalni format

Finalni ili završni format se odnosi na dimenzije dokumenta nakon savijanja i rezanja. Najčešće je to neki standardni A ili B format.

K

Key (crna)

Key ili crna je jedna od četiri boja koje se koriste u kolor tisku.

Kunstdruck papir

Prijevod na hrvatski za ovu vrstu papira je papir za umjetnički tisak. Ovaj termin se udomaćio u tiskarstvu, a dolazi iz njemačkog jezika. Kunstdruck papiri su predviđeni za reprodukciju visoke kvalitete i najčešće se koriste za tisak raznih brošura, letaka, kataloga, monografija, knjiga itd.. Reprodukcija boja na ovim papirima najvjernije su originalu, odlikuju se visokom bjelinom i glatkoćom, a mogu biti sjajni ili mat.

M

Magenta (pupurna)

Magenta ili purpurna je jedna od četiri boja koje se koriste u kolor tisku.

Maksimalni nanos boje

Maksimalni nanos boje u ofsetnom tisku može iznositi 280%. To je vrijednost koja se dobiva zbrajanjem rastertonskih vrijednosti cijana, magente, žute i crne (npr. 60% cijana, 60% magente, 60% žute i 100% crne). Ovo pravilo je vrlo bitno zbog sušenja boje, jer u protivnom dolazi do kopiranja boje na druge listove u nakladi. Maksimalni nanos također ovisi o vrsti papira i zato se preporuča da ti iznosi budu u okviru od 240-260%.

Margina

Margina je prostor između rezne crte i sloga. To je slobodan prostor u kojem se ne smiju nalaziti tekstovi, ilustracije, fotografije i drugi elementi sloga, osim ako nije predviđeno da se tiskaju do ruba formata kada moraju imati i napust.
Uobičajeno je da margina bude minimalno 3 mm zbog tehnologije tiska, a može biti i više. Margina također može biti različita sa sve četiri strane dokumenta.

N

Napust

Napust je područje koje se nalazi s vanjske strane finalnog formata tiskovine i proteže se 3 mm od ruba formata. Dodaje se grafičkim pripremama kojima se fotografija ili pozadina protežu do ruba dokumenta, tj. rezne crte. Napust se nakon tiska izrezuje. Npr., vizitka formata 85x55 mm, kojoj pozadina ide do ruba mora imati napust od 3 mm, što čini ukupni format s napustom od 91x61 mm.

O

Ofsetni tisak

Tehnika indirektnog tiska u kojoj se slog koji želimo reproducirati na papir nalazi na tiskarskoj metalnoj ploči. Ploča se nalazi na temeljnom cilindru i na nju se nanosi boja. Boja s tiskovnim elementima se zatim prenosi na ofsetni ili gumeni cilindar. Na kraju se između ofsetnog i tiskovnog cilindra provlači papir na koji se nanosi boja i ostaje otisak.

P

Pantone® sustav miješanja boja

Pantone® je najpopularniji sustav miješanja boja u tiskarskoj industriji. Spot ili Pantone® boje se sastoje od osnovnih i miješanih boja, gdje se osnovne boje fizički miješaju prije procesa tiska kako bi se dobila određena nijansa koju želimo. Postoji određeni broj osnovnih boja kao što su npr. Purple, Violet, Blue, Reflex Blue, Process Blue, Green, Black, Yellow,Orange itd., a svaka boja ima svoju šifru koja olakšava komunikaciju između naručioca i tiskara.

Papir - formati

Standardni formati papira koji se koriste u tiskarstvu su A, B i C format. Početni i najveći formati su A0, B0 i C0. Svi daljnji, tj. manji formati dobivaju se dijeljenjem duže stranice na polovine. Formati papira imaju vrlo važnu ulogu u tiskarskoj tehnologiji i optimizaciji proizvodnog procesa.

A0 - 1188 × 840 mm | B0 - 1400× 1000 mm | C0 - 1296 × 917 mm
A1 - 840 × 594 mm | B1 - 1000 × 700 mm | C1 - 917 × 648 mm
A2 - 594 × 420 mm | B2 - 700 × 500 mm | C2 - 648 × 458 mm
A3 - 420 × 297 mm | B3 - 500 × 350 mm | C3 - 458 × 324 mm
A4 - 297 × 210 mm | B4 - 350 × 250 mm | C4 - 324 × 229 mm
A5 - 210 × 148 mm | B5 - 250 × 175 mm | C5 - 229 × 162 mm
A6 - 148 × 105 mm | B6 - 175 × 125 mm | C6 - 162 × 114 mm
A7 - 74 x 105 mm | B7 - 88 x 125 mm | C7 - 81 x 114 mm
A8 - 52 x 74 mm | B8 - 62 x 88 mm | C8 - 57 x 81 mm

Papir - orijentacija

Papir prema svojoj orijentaciji može biti okrenut uspravno (portrait) ili ležeći (landscape). Kada se određuje format papira različito je koja dimenzija stranice se nalazi na prvom mjestu. Tako kada za A4 format napišemo dimenzije 210x297 mm radi se o uspravnom formatu, a kada se napiše 297x210 mm znamo da se radi oležećem formatu.

Papir - težina (masa)

Težina ili gramatura papir se izražava u gramima po metru kvadratnom (g/m²), tj. radi se o masi jednoga kvadratnog metra papira izraženog u gramima. Iako se radi o masi, uobičajeno se govori o težini papira. Tako je npr., novinski papir težine 60 g/m², fotokopirni papir težine 80 g/m², letci se uobičajeno tiskaju na 135 g/m², dok se za vizitke najčešće koristi papir težine 300 g/m².

R

RGB

RGB (red, green, blue) ili aditivno miješanje boja se temelji na crvenoj, plavoj i zelenoj zraci svjetlosti koje svojim različitim preklapanjima stvaraju određeni raspon ili spektar boja. Npr., miješanjem crvene i zelene svjetlosti dobiva se žuta svjetlost ili miješanjem plave i crvene dobiva se purpurna svjetlost itd. Miješanjem svih triju snopova svjetlosti, na crnoj podlozi, dobiva se totalna aditivna sinteza ili bijela svjetlost. Ovaj princip miješanja boja se koristi kod televizora, monitora, fotoaparata, skenera, odnosno svugdje gdje se za bojenje koristi svjetlost.

Rasterska grafika

Vidi bitmapa.

Rezna crta

Rezne crte (crop marks) su oznake kojima se označuje finalni format dokumenta. Sve tiskovine se u procesu tiska uvijek tiskaju na većem formatu od finalnog formata. Nakon tiska sllijedi proces dorade u kojem se dokumenti režu na završni format za što su potrebne rezne crte.

S

Slog

Tiskarski slog se sastoji od teksta, ilustracija, fotografija i drugih elemenata. Najčešće je tiskarski slog omeđen marginama, zamišljenim crtama, koje su udaljene od ruba formata minimalo 3 mm.

V

Vektorska grafika

Vektorska grafika je način prikazivanja ilustracija i slika pomoću geometrijskih oblika kao što su točke, crte, krugovi, elipse, poligoni temeljenih na matematičkim jednadžbama. Vektorska grafika se koristi za prikazivanje tekstova, logotipa, simbola. Vekstorska fotografija nije vezana rezolucijom i zbog toga joj je najveća prednost što se objekti mogu povećavati bez gubitka kvalitete, tj. oštrine.

Y

Yellow (žuta)

Yellow ili žuta je jedna od četiri boja koje se koriste u kolor tisku.