Imate 0 proizvoda u košarici
VAŠA KOŠARICA
0,00 kn
0,00 kn

Opći uvjeti poslovanja

 

 

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

 

Ovim Općim uvjetima poslovanja Printis d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Printis d.o.o., Svete Ane 9, 10430 Samobor (u daljnjem tekstu: Printis), društva s ograničenom odgovornošću za promidžbu, trgovinu izdavačku i tiskarsku djelatnost, te naručioca tiskarskih usluga (u daljnjem tekstu: Kupac), s druge strane. Na sve međusobne odnose između Printisa i Kupca koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan naručivanja tiskarskih usluga, odnosno nakon toga dana.

 

Prihvaćanjem pisane ponude (u daljnjem tekstu: Ponuda), Kupac prihvaća uvjete korištenja usluga Printisa utvrđene ovim Općim uvjetima.

 

 

Članak 2.

Ograničenja korištenja i odgovornosti

 

 2.1. Korisnik se obvezuje da neće

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

 

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Printisa ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Printisu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

2.3. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

2.4. Printis se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

 

2.5. Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Printis nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Printis se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Printisom samo zbog postojanja veze s web stranicom.

 

2.6. Printis zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

 

2.7. Printis neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

 

2.8. Printis zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. 2.9 Printis zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

 

2.10. Printis niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 

2.11. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

 

 

Članak 3.

Plaćanje

 

Sve cijene na web stranici  www.supertisak.hr i u poslovanju Printisa su izražene u hrvatskim kunama (HRK), ukoliko nije drugačije naznačeno. Kada kupac prihvati Ponudu Printisa za pružanje tiskarskih usluga i/ ili usluga grafičke pripreme (u daljnjem tekstu: Usluga), Kupac se slaže da će predračunom platiti sve navedene stavke u Ponudi, uključujući porez te troškove dostave ukoliko su navedeni u Ponudi. Da bi Usluga bila izrađena i dostavljena, potrebno ju je u potpunosti platiti prema iznosu navedenom u ponudi prije početka izrade. Printis završni račun Kupcu može poslati poštom ili elektroničkom poštom.

U trenutku kada je Usluga potvrđena pismenim putem od strane Kupca i već se nalazi u procesu izrade, nikakve izmjene nisu dopuštene na potvrđenim grafičkim pripremama. U slučaju pogreške Kupca koja se ustanovi nakon isporuke Usluge, sve troškove snosi kupac, uključujući i troškove dostave.

 

 

Članak 4.

Reklamacije

 

Reklamacije na isporučenu robu su moguće u roku od 8 radnih dana od trenutka isporuke Usluge. Reklamacije se odnose na sve aspekte kvalitete isporučene Usluge koje ne uključuju naknadne promjene nakon potvrđivanja usluge što je definirano člankom 2 ovih uvjeta. Reklamacije uključuju i moguća oštećenja u procesu dostave od treće strane s kojom Printis ima ugovorenu uslugu dostave. Da bi reklamacija bila prihvaćena potrebno je isporučenu Uslugu vratiti Printisu prije ponovne izrade. Ponovna izrada i dostava reklamirane Usluge je o trošku Printisa.

 

 

Članak 5.

Potvrda narudžbe

 

Nakon što Printis primi narudžbu od Kupca, Printis će provjeriti tehnološku ispravnost grafičke pripreme primljenu od Kupca, u slučaju da je Kupac dostavio vlastitu grafičku pripremu. Kupac će zajedno s ponudom primiti potvrdu o tehnološkoj ispravnosti grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema primljena od strane Kupca neispravna, proces narudžbe će biti zaustavljen, a kupac će o tome biti obaviješten. Na zahtjev kupca, Printis može poslati PDF datoteku s grafičkom pripremom na završnu reviziju prije konačne potvrde. Nijedna Usluga neće biti poslana u tisak do konačne potvrde grafičke pripreme od strane Kupca. PDF datoteka ni u kojem slučaju ne predstavlja točan prikaz boja koji će biti reproduciran na otiscima, već se radi o mogućnosti za Kupca da dodatno provjeri prijelom, napuste, rezne crte, tekst i druge elemente grafičke pripreme.

 

 

Članak 6.

Otkazivanje narudžbe

 

Narudžba se ne može otkazati nakon potvrde narudžbe kada se Usluga već nalazi u procesu izrade.

 

 

Članak 7.

Točnost boja

 

Printis reproducira točnost boja u tisku prema dostavljenoj grafičkoj pripremi u najvećoj mogućoj mjeri. Zbog ograničenja koja nosi tiskarska tehnologija i materijala na kojima se vrši tisak, potpunu točnost reprodukcija boja nije moguće jamčiti. Prihvaćanjem ponude istovremeno prihvaćate i ova ograničenja. Printis će nastojati postići najbolje rezultate tiska prilikom svake narudžbe, ali ne preuzima odgovornost zbog moguće varijacije otisnutih boja. Također, ne odgovaramo za razlike u bojama između zaslona računala Kupca na kojem rađena grafička priprema ili se kontrolira PDF datoteka poslana od strane Printisa i konačnog otiska.

 

 

Članak 8.

Točnost naklade

Printis se obavezuje da će Kupcu isporučiti točan broj naručenih otisnutih primjeraka u skladu s potvrđenom narudžbom. Iznimno, u slučaju manjeg broja otisnutih primjeraka uzrokovanih izvanrednim situacijama, Printis će kupca obeštetiti u skladu sa zajedničkim dogovorom.

 

 

Članak 9.

Grafička priprema

 

Odjel pripreme u Printisu provjerava sve pristigle pripreme prije tiska, ali je kupac u potpunosti odgovoran za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme. Printis preporuča Kupcu da pažljivo provjeri ispravnost i točnost sadržaja grafičke pripreme prije dostave Printisu. Dostavljene grafičke pripreme od strane Kupca, Printis može, ali i ne mora pohranjivati u svom računalnom sustavu.

 

 

Članak 10.

Autorska i ostala prava

 

Kupac je suglasan da  neće dostavljati nikakve datoteke koje sadrže uvredljive, nepristojne ili bilo kakve neprihvatljive sadržaje koji bi mogli kršiti pravo na privatnost, autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva, bez dozvole vlasnika tih prava i osobe koje su prikazane u sadržaju, a koje mogu dovesti do prekršajne ili kaznene odgovornosti prema važećim zakonima Republike Hrvatske. Ako je potrebno, Printis će odbiti narudžbu, koja prema našem mišljenju može biti ilegalna ili povređuje prava bilo koje treće strane. Kupac prihvaća punu pravnu odgovornost za sadržaj materijala koji se tiska.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

 

 

Članak 11.

Rok izrade

 

Rok izrade je u skladu s dogovorom Printisa i Kupca. Rok izrade se definira u ponudi i ovisi o proizvodu i trenutnoj kapacitiranosti proizvodnje. Počinje teći od trenutka potvrde narudžbe i potpune uplate na žiro-račun Printisa prema Ponudi. Rok izrade se ne odnosi na rok dostave koji počinje teći od trenutka kada Printis izrađenu Uslugu preda dostavnoj službi. Za narudžbe za koje nisu dostavljene kompletne datoteke s grafičkom pripremom ili su dostavljene datoteke s grafičkom pripremom koje nisu spremne za tisak, rok izrade počinje teći kada Printis primi ispravne datoteke s grafičkom pripremom, a ne kada je primljena narudžba. Za potvrđene narudžbe i primljene uplate od 12:00 do 16:00 sati, rok izrade počinje teći idući dan. Rok izrade uključuje radne dane od ponedjeljka do petka, a isključuje subote, nedjelje i praznike.

 

 

Članak 12.

Rok dostave

 

Kupac može Uslugu preuzeti osobno ili zatražiti uslugu dostavu. Printis dostavu vrši preko Hrvatske pošte d.d – Hpekspres. Usluga i vremena dostave su definirane OPĆI UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA I DOPUNSKIH USLUGA Hrvatske pošte d.d.. Kod narudžbe dostave Kupac mora uzeti u obzir da se rok dostave odnosi na radne dane bez subota, nedjelja i praznika. Za rokove isporuke je odgovorna Hrvatska pošta d.d. i Printis ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja u isporuci, zbog dostavne službe, lošeg vremena ili bilo kakve štete uzrokovane ne primanjem Usluge na vrijeme. Odgovornost Printisa se odnosi isključivo na pripremu i izradu Usluge do trenutka predaje dostavnoj službi.

 

 

Članak 13.

Rok isporuke

 

Rok isporuke uključuje rok izrade i rok dostave. Rok isporuke uključuje radne dane, a isključuje subote, nedjelje i državne praznike. Rokovi isporuke su procjena, a ne garancija isporuke Usluge na adresu Kupca. Printis će uvijek nastojati poštovati rokove isporuke, međutim vremenski uvjeti i druge nepredvidive okolnosti mogu utjecati na rok isporuke.

 

 

Članak 14.

Razno

 

Printis zadržava pravo na distribuciju besplatnih uzoraka tiskanih materijala od Kupca. Tiskani materijali od Kupca neće se koristiti za bilo koji oblik oglašavanja prije pisanog pristanka Kupca.

 

 

Članak 15.

Osobni podaci

 

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Kupac daje svoju izričitu privolu Printisu da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB za potrebe vlastitih evidencija.

 

Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 

 • suglasnost da Printis može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Printis navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Printisa i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Printisa na zadovoljstvo korisnika;

 

 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

 

 • Printis će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Kupcima. Printis će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima.

 

 • Printis pridržava pravo, uz prethodni pristanak  Kupca, obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Kupac može uskratiti svoj prethodni pristanak pismenim putem na fizičku ili elektroničku adresu Printisa.

 

 

Printis će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Printis neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

Printis će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Printis će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Printis.

Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Printis će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

 

Članak 16.
Završne odredbe

 

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama Printisa – www.supertisak.hr Printis je dužan Kupca upoznati s Općim uvjetima samo prilikom prve narudžbe. Za svaku daljnju narudžbu smatra se da je Kupac upoznat s Općim uvjetima te ga Printis nije dužan posebno obavještavati za svaku narudžbu. Printis zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

Printis je dužan obavijestiti Kupca samo u slučaju dodatnih promjena Općih uvjeta.

Sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Printis d.o.o. i Kupac nastojat će riješiti na prijateljski način. Ako, međutim, ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.

 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.